serverruimtebrandblusser

Startbewijs.nl

  Serverruimtebrandblusser
Zondag, 30 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SERVERRUIMTE BRANDBLUSSER


SERVERRUIMTE BRANDBLUSSER

Serverruimte brandblussers geschikt voor het blussen op computerapparatuur. Co2 brandblussers met een inhoud van 5 kilogram zijn de meest geschikte brandblussers voor serverruimten. Om direct een beginbrand in uw serverruimte te bestrijden bieden wij u de goedkopere echter prima 5 kg draagbare Co2 brandblussers.

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

SERVERRUIMTE BLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDKLASSE E


BRANDKLASSE E

-SERVERRUIMTE BLUSSERS- De brandklasse E is afgeschaft. Brandblussers in brandklasse E waren geschikt om elektriciteit brand te blussen. Elektra kan natuurlijk de oorzaak van een brand zijn echter elektra brand niet uit zichzelf. Hiervoor is een (hulp) brandende stof nodig. Door kortsluiting kan een computer in brand raken en een computer behuizing is gemaakt van kunststof. Het kunststof van de computer houdt de computerbrand gaande en het blussen van een computerbrand kan het beste met een (CO2) koolzuurgas brandblusser of een sproeischuim brandblusser welke geschikt is voor blussen van elektrabrand tot 1000 volt.
 

BRANDBLUSSER COMPUTERRUIMTE | BRANDBLUSSER ICT

Brandblusser computerruimte, brandblusser serverruimte. Serverruimte brandblussers. Co2 brandblussers ICT ruimten, datacenters, serverruimten, computerruimtes. Co2 brandblussers worden brandpreventief in serverruimten gehangen. Met Co2 brandblussers wordt in serverruimten langere downtime voorkomen. Co2 brandblussers worden ook wel koolzuurgas brandblussers of koolzuursneeuw brandblussers genoemd. Co2 blussers zijn ideaal voor het blussen van elektrische apparaten. Co2 blusgas is een schoon blusgas dat na het blussen van een server brand geen resten achterlaat. Co2 blusgas geleid geen elektra en is uitermate geschikt bij machines, serverkasten schakelkasten, enz. Co2 brandblussers verdrijven de zuurstof in de brandhaard. Dus wel opgepast in kleine ruimten in verband met mogelijk gevaar voor verstikking van de persoon welke aan het blussen is. Co2 brandblussers zijn voorzien van het Rijkstype keur en CE markering. Co2 brandblussers zijn voor computer ruimten zeer geschikt. Co2 brandblussers zijn dus met name geschikt voor ruimtes waarin zich elektrische apparatuur bevindt welke gevoelig is voor nevenschade als schakelkasten, verdeel kasten, meterkasten, machines, PLC kasten, ICT, serverruimten datacenters en telecom ruimten. Co2 brandblussers worden ook wel koolzuurgas brandblussers, kooldioxide blussers of koolzuur sneeuw brandblussers genoemd. Co2 computerbrandblussers zijn met 2 kilo Co2 blusser inhoud of 5 kilo Co2 blusser inhoud leverbaar. Co2 brandblussers zijn geschikt voor temperaturen tussen min 30 tot plus 60 graden. CO2 brandblussers hebben een groot blusvermogen en hoogwaardige kwaliteit. CO2 blussers hebben het Rijkstypekeur en de CE markering. Wanneer blussen zonder schade moet geschieden zijn Co2 blussers de oplossing. 1 op de 100 ICT locaties krijgt eens in de 10 jaar te maken met een brand. Draagbare CO2 brandblussers beschermen uw ICT ruimte tegen branduitbreiding, automatische blussystemen bieden de beste garantie om een faillissement, ten gevolge van een brand, tegen te gaan. Onder normale omstandigheden kan een brand vrijwel ieder moment in uw computerruimte ontstaan. Vragen over brandblussers voor computerruimten, serverruimte blusapparaten of automatische blussystemen neemt u dan gerust contact op. Serverruimte brandblussers offerte ontvangen ? neemt u dan gerust contact met ons op. Moet u Co2 brandblussers vervangen, hervullen of inleveren dan wij dat graag. Nieuwe brandblusser computerruimte?

SERVERRUIMTE BLUSSERS


SERVERRUIMTE BLUSSERS

COMPUTER BRANDBLUSSERS Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en kleine ruimten vullen snel met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

CO2 BLUSAFSTAND


CO2 BLUSAFSTAND

SERVERRUIMTE BLUSSERS

BLUSTOESTEL BORD


BLUSTOESTEL BORD

SERVERRUIMTE BLUSSERS Pictogram bord voor draagbare brandblussers. Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de brand blussers zich bevinden.

OPHANGEN BRANDBLUSSERS


OPHANGEN BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandklasse C op Co2 blussers vermeldt geeft aan dat de Co2 blusser geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. Koolzuurgas brandblussers en poederbrandblussers.

KASTBLUSSYSTEEM


KASTBLUSSYSTEEM

-----KASTBLUSSYSTEEM---- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Accurate aspiratie rookdetectie.
 

Poll


Poll

Heeft u een computerruimte koolzuurgasblusser ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

SERVER BRANDBLUSSER


SERVER BRANDBLUSSER

COMPUTER BRANDBLUSSERS Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en kleine ruimten vullen snel met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

SERVERRUIMTE BRANDBLUSSER


SERVERRUIMTE BRANDBLUSSER

SERVERRUIMTE BLUSSERS CO2 blusgas is geschikt voor het blussen van een vloeistof brand in keukens en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 naar gasvorm worden de bluskokers van CO2 brandblussers erg koud (-80 C) en daarom moeten tijdens het blussen met een CO2 brandblusser altijd het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een CO2 brandblussers is dat het CO2 blusgas geen blusresten achterlaat en daarom worden CO2 brandblussers in keukens en computerruimten toegepast.

ID PICTO CO2 BRANDBLUSSER


ID PICTO CO2 BRANDBLUSSER

SERVERRUIMTE BLUSSERS Naast de hiernaast vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

BRANDBLUSSERSHOP


BRANDBLUSSERSHOP

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

OFFERTE ICT BRANDBLUSSER


OFFERTE ICT BRANDBLUSSER

SERVERRUIMTE BLUSSERS Goedkope ICT brandblussers.

CONTACT


CONTACT

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

SERVERRUIMTE BLUSSERS Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

CE BLUSTOESTELLEN


CE BLUSTOESTELLEN

CE LOGO BRANDBLUSSERS De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

KEUREN ICT BLUSSERS


KEUREN ICT BLUSSERS

VOORDELIGE OH PRIJZEN Brandblusser computerruimte.

BRANDBLUSSERS ADVIES


BRANDBLUSSERS ADVIES

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

LEVERANCIER CO2 BLUSSERS


LEVERANCIER CO2 BLUSSERS

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

KLEUR RAL 3000 FIRE RED


KLEUR RAL 3000 FIRE RED

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

CO2 BLUSSER KOKER


CO2 BLUSSER KOKER

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.

KEURMERK BRANDBLUSSERS


KEURMERK BRANDBLUSSERS

SERVERRUIMTE BLUSSERS Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

BESTEL BRANDBLUSSERS


BESTEL BRANDBLUSSERS

SERVERRUIMTE BLUSSERS Brandblusser computerruimte.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 29
 Links 140
Door serverruimtebrandblusser i.s.m startbewijs.nl